koop F1 tickets facebook twitter instagram mail
www.ReserveDelenStore.NL
Copyright informatie

© 1998 - 2012 GPPits.net; GPPits.be

Alle informatie gepubliceerd op de pagina's van deze website is beschermd door het auteursrecht en is volledig het eigendom van GPPits.net, tenzij anders vermeld.

Niets van deze site, onder andere alle teksten, html-, en php-codes, mag, in welke vorm dan ook, worden opgeslaan noch overgenomen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Contacteer de redactie om een reproductie aan te vragen.

Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten, enkel voor niet-commerciële doeleinden mits de bron duidelijk wordt vermeld.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s ligt bij de auteur van het artikel of de foto.

GPPits.net streeft ernaar om correcte informatie te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

GPPits.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten op het forum, GPPits.net is ook niet verantwoordelijk voor mogelijke schadelijke gevolgen die het resultaat zijn van berichten op dit forum.

U kan op vrijwillige basis kiezen om u te registreren als forumlid. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 verstrekt GPPits.net uw contactgegevens nooit aan derden. Zoals de wet voorschrijft kan u de redactie contacteren om uw persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te schrappen.

F1pits.net is een vrije en niet-commerciële Formule 1 website. GPits.net is op geen enkele manier verbonden met FIA of Formula One Administration Limited, noch met enig team of rijder. ‘F1’, ‘Formule 1’ en andere vertalingen zijn handelsmerken van Formula One Licensing BV. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Alle foto's gepubliceerd op deze website komen van mediasites van de teams, tenzij anders vermeld. Foto's reproduceren zonder toestemming van de rechthebbenden is niet toegelaten.

Door het gebruik van deze website stemt u in met bovenstaande voorwaarden.

Indien U vragen heeft over boven vernoemd copyright, voorwaarden voor gebruik en privacy statement, gelieve dan contact op te nemen met de redactie van de site.

Inbreuken op het copyright zullen worden vervolgd.

F1 nieuws

F1 Pits Magazine

F1 Forum

En je kan zeggen van Bernie wat je wil, het is waarschijnlijk wel allemaal waar ook nog.
— sloggerke
*/?>
F1 nieuws

GP Pits Magazine
.